Проверите, на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање, да ли вам је послодавац уплатио доприносе за обавезно здравствено осигурање.

На сајту Републичког фонда за здравствено осигурање, уколико се лек који Вам је лекар препоручио не налази на Листи лекова, укуцавањем његовог ИНН-а ( интернационаналног незаштићеног имена) проверите да ли се лек истог ИНН-а, али другог произвођача налази на Листи лекова.

 

УПУTСТВО ЗА ПРИЈЕМ У БОЛНИЦУ

За пријем у болницу потребно је да донесете:

– Оверену здравствену књижицу

– Личну карту или пасош за стране држављане

– Упут за стационарно лечење издат од изабараног лекара

– Сву расположиву медицинску документацију

– Средства за личну хигијену

– Пиџаму и папуче

– Све лекове које узимате као редовну терапију ,уз пратећу документацију

НЕМОЈТЕ НОСИТИ ВРЕДНОСТИ (накит,новац и сл.).
НЕ ГАРАНТУЈЕМО ЗА ЊИХОВУ СИГУРНОСТ.