У условима рада са ограниченим финансијским средствима, карактеристичних за скоро све системе здравствене заштите у свету, за медицинске процедуре и интервенције које су скупе се формирају Листе чекања. Овде можете наћи одговоре на нека уобичајена питања која ће вам помоћи да се информишете о листама чекања.

Шта је листа чекања?

Начин којим се обезбеђује правичност при пружању здравствених услуга. Листе чекања користе се у многим земљама код различитих процедура. У нашој земљи, Листе чекања се користе за следеће медицинске интервенције и процедуре које нису хитне: компјутеризована томографија (ЦТ) главе, врата и кичменог стуба, магнетна резонанција (МР) главе, врата и кичменог стуба, за дијагностичку коронарографију и/или катетеризацију срца, за реваскуларизацију миокарда, за уградњу трајног вештачког срца (ТВЕС) и кардиовертер дефибрилатора (ИЦД), за имплантацију вештачких валвула, за уграђивање графтова од вештачког материјала и ендоваскуларних графт-протеза, за уградњу ендопротеза кука и колена, уградњу остеосинтетског материјала и инструменталну сегменталну корекцију деформитета кичменог стуба код деце, офталмолошке интервенције операције катаракте и уградње сочива.

Због чега?

• Да би се под једнаким условима и равноправно обезбедила потребна здравствена услуга и рационално користила расположива средства.

• Да би се увео ред у пружању горе наведених услуга.

Како?

Након процене доктора да Вам је нека од ових процедура неопходна, евидентирају се Ваши лични и здравствени подаци, на основу којих се одређује место на листи чекања.

Једино Ви можете да видите своје место на Листи чекања !!!

(како би се заштитила ваша приватност, што смо дужни да поштујемо по закону)

Ваше место на Листи можете видети у здравственој установи где се обавља здравствена услуга на коју чекате, или провером на интернет страници Републичког завода за здравствено осигурање, Београд, преко заштићеног јединственог матичног броја грађана из личне карте (ЈМБГ) чијих су првих седам и последња цифра видљиве. Самог себе идентификујете упоређујући видљиве цифре са одговарајућим цифрама у свом ЈМБГ.

Уз већ понуђене одговоре, добродошла су и сва ваша додатна питања. Можете нас контактирати или своје питање послати наадресу РЗЗО – liste@rzzo.rs

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТИ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА У ОБП, НА САЈТУ РФЗО